DV Trogir

DV Trogir

Sv. Petra 8, 21210 Trogir
tel.: 021/881-271

Uprava vrtića:

Sv. Petra 8, 21210 Trogir
tel.: +385 (0)21 881 271
tel.: +385 (0)21 682 884
e-mail: djecji-vrtic.trogir@st.t-com.hr

  • Ravnateljstvo (Ana Belas – ravnateljica)
  • Tajništvo (Maja Škrobica – tajnik)
  • Računovodstvo (Marija Anterić – blagajnik likvidator, Ana Stojan – šef računovodstva)
  • Administrativno tajništvo (Gordana Kurolt – administrativni tajnik)

2 + 4 =

Stručni tim:

Psiholog (Eli Vidović):
Opis posla:

Stručni suradnik- psiholog, uz druge članove stručnog tima vrtića, radi na što kvalitetnijem zadovoljavanju razvojnih potreba djeteta te pritom surađuje s odgojiteljima, roditeljima i svim ustanovama koje je potrebno uključiti u krug onih koji pomažu roditelju i djetetu.

Jedan od najvažnijih zadataka psihologa je što ranije identificirati psihofizičke osobine i razvojne potrebe djeteta, osobito kad se radi o djeci s teškoćama u razvoju i darovitoj djeci, da bi se poduzele mjere s ciljem osiguravanja onoga što je djetetu potrebno za optimalni razvoj.

Važna uloga psihologa je i pomoć djeci, roditeljima i odgojiteljima u adaptaciji djeteta na vrtić. Situacija odvajanja djeteta od roditelja i ulazak djeteta u skupinu druge djece, postavlja pred dijete povećane zahtjeve za prilagodbom, a kvaliteta i ishod tog procesa mogu imati i dugoročnije posljedice na dječji razvoj. Roditelji mogu biti nesigurni, tjeskobni i imati mnogo pitanja u tom razdoblju, a psiholog može pružiti savjetodavnu pomoć.

Psiholog u vrtiću također radi procjenu spremnosti djeteta za školu, te pomaže odgojiteljima i roditeljima da dijete što bolje pripreme za taj prijelaz i osiguraju njegovu dobru prilagodbu na školu. Isto tako, pruža psihološku pomoć u prevladavanju nekih stresnih događaja i razdoblja u djetetovu životu kao što su gubitak bliske osobe, kronična bolest u obitelji, razvod roditelja, nasilje u obitelji i dr.

RADNO VRIJEME PSIHOLOGA: “DV MASLAČAK”
Ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak (7,30h – 14,30h)
Utorak (13,00h-20,00h)
Kontakt tel.: +385 (0)21 881 625

Pedagog (Sabina Zlatar Vasić):
Opis posla:

Uloga pedagoga je u kontinuiranom poticanju, sustavnom praćenju i aktivnom sudjelovanju u timskom radu, suodgovornom i sustvaralačkom odnosu s odgojiteljima, ravnateljem i drugim stručnim suradnicima, u istraživanju puteva stalnog razvoja i unaprjeđivanja odgojno-obrazovnog procesa na temelju pozitivnih iskustava prakse i znanstvenih spoznaja, u praćenju odgojno obrazovnog procesa, suradnji s odgojiteljima u planiranju i vrjednovanju, na unaprjeđivanju kroz istraživanja, a posebice poticajno-organizacijsko-materijalno i socijalno okruženje koje potiče dijete na aktivnost, istraživanje i učenje, integrativno obogaćivanje odgojno-obrazovnog procesa organizacijom raznovrsnih sadržaja (posjete, izleti, scenski programi u i izvan vrtića), poticanje i usmjeravanje stručnog usavršavanja odgojitelja te unaprjeđivanje i njihov profesionalni i osobni “rast i razvoj” u suradničkom odnosu s odgojiteljima s ciljem razvoja i unaprjeđivanja partnerstva s roditeljima, u suradnji s vanjskim čimbenicima s ciljem obogaćivanja odgojno- obrazovnog procesa i unaprjeđivanja rada vrtića (kulturne, stručne, zdravstvene ustanove i organizacije).

RADNO VRIJEME PEDAGOGA: “DV MASLINA”
Ponedjeljak (13,00h – 20,00h)
Utorak, srijeda, četvrtak i petak (6,30h – 13,30h)
Kontakt tel.: +385 (0)21 881 271

Zdravstveni voditelj:
Opis posla:

Uloga medicinske sestre – zdravstvenog voditelja vrtića je da kao prvi promicatelj zdravlja skrbi o zdravstvenoj zaštiti djece, njihovoj pravilnoj prehrani, higijensko sanitarnim uvjetima i promicanju zdravog okruženja te odgoju za održivi razvoj.

Zdravstveni voditelj vrtića, radeći po načelima jedinstvene sestrinske skrbi, poštujući individualnost, holistički pristup i partnerski odnos s osnova multidisciplinarne i interdisciplinarne suradnje vrši procjenu samozbrinjavanja i potrebu za njegom, planira i nadzire njezino provođenje, primjenjuje načela i tehnike poučavanja, brine o održavanju zdrave i sigurne okoline, vlada vještinama praćenja zdravstvenog stanja pojedinaca i životno ugroženih te intervenira sukladno stručnim kompetencijama.