Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 22.10.2018. donijelo je odluku o raspisivanju:

N A T J E Č A J A
za radno mjesto

ODGOJITELJ

na određeno vrijeme do 31.03.2021., s punim radnim vremenom, radi produljenja rada vrtića – (2 izvršitelja/izvršiteljice)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 22.10.2018. donijelo je odluku o raspisivanju:

N A T J E Č A J A
za radno mjesto

ODGOJITELJ

na određeno vrijeme do 31.03.2021., s polovinom punog radnog vremena, radi produljenja rada vrtića – (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 22.10.2018. donijelo je odluku o raspisivanju:

N A T J E Č A J A
za radno mjesto

ODGOJITELJ

na određeno vrijeme do 30.06.2019., s punim radnim vremenom, radi povećanog opsega posla – (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 22.10.2018. donijelo je odluku o raspisivanju:

N A T J E Č A J A
za radno mjesto

ODGOJITELJ

na određeno vrijeme do 30.05.2019., s polovinom punog radnog vremena, rad u predškoli – (2 izvršitelja/izvršiteljice)

Kliknite za detalje natječaja…

Obavijest o rezultatima natječaja objavljenog dana 05.09.2018.g., a zaključenim dana 12.09.2018..g. za radno mjesto

ODGOJITELJ

Obavijest o rezultatima natječaja objavljenog dana 05.09.2018.g., a zaključenim dana 12.09.2018..g. za radna mjesta

STRUČNI SURADNIK LOGOPED, VODITELJ PROJEKTA i FINANCIJSKI ADMINISTRATOR

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17) Dječji vrtić „Trogir“, Sv. Petra 8, Trogir raspisuje:

N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

za radno mjesto ODGOJITELJ (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…
Obrazac PR – Prijava potrebe za radnikom

Obavijest o rezultatima natječaja objavljenog dana 24.08.2018.g., a zaključenim dana 31.08.2018..g. za radno mjesto

ODGOJITELJ

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 04. 09. 2018. donijelo je odluku o raspisivanju:

N A T J E Č A J A
za radno mjesto

ODGOJITELJ

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka radnice s rodiljnog dopusta odnosno do povratka nenazočne radnice na rad – (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…
Obrazac PR – Prijava potrebe za radnikom

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 04. 09. 2018. donijelo je odluku o raspisivanju:

N A T J E Č A J A
za radno mjesto

ODGOJITELJ

na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – (1 izvršitelj/izvršiteljica) 

Kliknite za detalje natječaja…
Obrazac PR – Prijava potrebe za radnikom

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir na sjednici održanoj dana 23.08.2018. vezano za projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” DV “Trogir” financiran iz Europskog socijalnog fonda (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) donijelo je odluku o raspisivanju:
N A T J E Č A J A
za radno mjesto

VODITELJ PROJEKTA
na određeno vrijeme do 30 mjeseci s punim radnim vremenom – (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir na sjednici održanoj dana 23.08.2018. vezano za projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” DV “Trogir” financiran iz Europskog socijalnog fonda (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) donijelo je odluku o raspisivanju:
N A T J E Č A J A
za radno mjesto

STRUČNI SURADNIK LOGOPED
na određeno vrijeme do 30 mjeseci s nepunim radnim vremenom od 20 sati tjedno – (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir na sjednici održanoj dana 23.08.2018. vezano za projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” DV “Trogir” financiran iz Europskog socijalnog fonda (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) donijelo je odluku o raspisivanju:
N A T J E Č A J A
za radno mjesto

FINANCIJSKI ADMINISTRATOR
na određeno vrijeme do 30 mjeseci s nepunim radnim vremenom od 20 sati tjedno – (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir na sjednici održanoj dana 23.08.2018. vezano za projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” DV “Trogir” financiran iz Europskog socijalnog fonda (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) donijelo je odluku o raspisivanju:
N A T J E Č A J A
za radno mjesto

STRUČNI SURADNIK EDUKACIJSKI REHABILITATOR
na određeno vrijeme do 30 mjeseci s nepunim radnim vremenom od 20 sati tjedno – (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir na sjednici održanoj dana 23.08.2018. vezano za projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” DV “Trogir” financiran iz Europskog socijalnog fonda (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) donijelo je odluku o raspisivanju:
N A T J E Č A J A
za radno mjesto

ODGOJITELJ
1. na određeno vrijeme do 30 mjeseci s punim radnim vremenom, radi produljenja rada vrtića – (3 izvršitelj/izvršiteljica)
2. na određeno vrijeme do 30 mjeseci s nepunim radnim vremenom od 20 sati tjedno, radi produljenja rada vrtića – (2 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 23.08.2018. donijelo je odluku o raspisivanju:
N A T J E Č A J A
za radno mjesto

ODGOJITELJ
na određeno vrijeme do 30.06.2019. s punim radnim vremenom, zbog povećanja opsega posla – (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17) Dječji vrtić „Trogir“, Sv. Petra 8, Trogir raspisuje
N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
na slijedeće radno mjesto

PEDAGOG
(1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17) Dječji vrtić „Trogir“, Sv. Petra 8, Trogir raspisuje
N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
na slijedeće radno mjesto

ADMINISTRATIVNI RADNIK U RAČUNOVODSTVU
(1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 14.05.2018. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto
spremačica-servirka

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s rodiljnog dopusta, odnosno do povratka nenazočne radnice na rad – (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 14.05.2018. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto
zdravstveni voditelj

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – (1 izvršitelj/izvršiteljica), do
povratka nenazočne radnice na rad

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 16.04.2018. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto
spremačica-servirka

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s rodiljnog dopusta, odnosno do povratka nenazočne radnice na rad – (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 16.04.2018. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto
odgojitelj

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s rodiljnog dopusta, odnosno do povratka nenazočne radnice na rad – (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 14.03.2018. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto
zdravstveni voditelj

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 14.03.2018. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto
kuharica

na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 14.03.2018. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto
spremačica-servirka

na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 28.09.2017. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto
odgojitelj predškolske djece

na određeno vrijeme do 30. 05. 2018. s nepunim radnim vremenom – 20 sati tjedno (1 izvršitelj/izvršiteljica), rad u predškolii

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 28.09.2017. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto
viša medicinska sestra

na određeno vrijeme do povratka nenazočne radnice na rad, s punim radnim
vremenom (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 28.09.2017. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radna mjesta
odgojitelj predškolske djece

  1. na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (2 izvršitelja/izvršiteljice)
  2. na određeno vrijeme do 30. 06. 2018. s punim radnim vremenom (1 izvršitelj/izvršiteljica), zbog povećanog opsega posla
  3. na određeno vrijeme do 30. 06. 2018. na pola radnog vremena (1izvršitelj/izvršiteljica), zbog povećanog opsega posla

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 04.04.2017. donijelo je odluku o raspisivanju:
N A T J E Č A J A
za radno mjesto
odgojitelj predškolske djece

na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/1, 120/12 i 16/17) Upravno vijeće donijelo je odluku o raspisivanju:
N A T J E Č A J A
za radno mjesto
odgojitelj

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (1 izvršitelj/izvršiteljica)
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 02.03.2017. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto
financijsko-računovodstveni radnik

VSS, diplomirani ekonomist na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (1 izvršitelj/izvršiteljica)
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 02.03.2017. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto
psiholog

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (1 izvršitelj/izvršiteljica)
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 02.03.2017. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto
pedagog

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (1 izvršitelj/izvršiteljica)
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 02.03.2017. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto
pomoćnica – spremačica

na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s bolovanje (1 izvršitelj)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 02.02.2017. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto

1. pomoćnica – spremačica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (2 izvršitelja)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 28.10.2016. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto

1. odgojitelja/odgojiteljice predškolske djece na određeno vrijeme – 3 izvršitelja na pola radnog vremena posla do 31.05.2017. – predškola

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 28.09.2016. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto

1. odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/izvršiteljica na puno radno vrijeme
2. odgojitelja/odgojiteljice predškolske djece na određeno vrijeme – 2 izvršitelja na puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja
3. odgojitelja/odgojiteljice predškolske djece na određeno vrijeme – 3 izvršitelja na pola radnog vremena zbog povećanog opsega posla do 30.06.2017.

Kliknite za detalje natječaja…

Temeljem čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“, Trogir, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir na sjednici održanoj dana 02.09.2016. donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića  „Trogir“ Trogir te sukladno navedenoj Odluci raspisuje

N A T J E Č A J

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića dana 16.09.2016. te u javnom glasilu – 24 sata (zaključen: 23.09.2016.).

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir, Upravno vijeće donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto

1. odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (1 izvršitelj/izvršiteljica)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Trogir” 05.01.2016.g. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radno mjesto

1. odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece na određeno vrijeme do 31. 05. 2016. (1 izvršitelj/izvršiteljica na puno radno vrijeme)

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće je donijelo odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A
za radna mjesta

1. domar – na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (1 izvršitelj)
Kliknite za detalje natječaja…

2. pomoćnica – spremačica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s rodiljnog dopusta (1 izvršitelj)
Kliknite za detalje natječaja…

3. odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (1 izvršitelj/izvršiteljica)
Kliknite za detalje natječaja…

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića dana 16.06.2016. te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16.06.2016. (zaključen: 23.06.2016.).

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12) Dječji vrtić “Trogir” 04.02.2016.g. raspisuje
N A T J E Č A J
za radna mjesta

1. odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (2 izvršitelja/izvršiteljice) – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci

2. pedagoga/pedagoginju – magistar/magistra pedagogije na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (1 izvršitelj/izvršiteljica) – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci

Kliknite za detalje natječaja…

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12) Dječji vrtić “Trogir” 01.12.2015.g. raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (2 izvršitelja/izvršiteljice) – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci

Kliknite za detalje natječaja…

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ 19.11.2015.g. raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja (1 izvršitelj/izvršiteljica na puno radno vrijeme)

Kliknite za detalje natječaja…

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ 20.10.2015.g. raspisuje
N A T J E Č A J E
za radna mjesta

1. Stručni prvostupnik/prvostupnica prava odnosno magister/magistra prava na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (1 izvršitelj/izvršiteljica) Kliknite za detalje natječaja…

2. odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (2 izvršitelja/izvršiteljice) Kliknite za detalje natječaja…

3. odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja (2 izvršitelja/izvršiteljice na puno radno vrijeme) Kliknite za detalje natječaja…

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ 28.09.2015.g. raspisuje
N A T J E Č A J E
za radna mjesta

1. odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece na određeno vrijeme do 31. 05. 2016. (2 izvršitelja/izvršiteljice na pola radnog vremena) – predškola

2. odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece na određeno vrijeme do 30. 06. 2016. (1 izvršitelj/izvršiteljica na puno radno vrijeme)

3. odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja odnosno rodiljnog dopusta (1 izvršitelj/izvršiteljica na puno radno vrijeme)

4. odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/izvršiteljica na puno radno vrijeme)

Kliknite za detalje natječaja…

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ 11.09.2015.g. raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. Stručni prvostupnik/prvostupnica prava odnosno magister/magistra prava na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (1 izvršitelj/izvršiteljica) – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci

Kliknite za detalje natječaja…