Dječji vrtić „Trogir“ objavljuje:

Kurikulum dječjeg vrtića “Trogir” za pedagošku godinu 2018./19.

DATUM OBJAVE 14.09.2018.

Dječji vrtić „Trogir“ objavljuje Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića “Trogir” za pedagošku godinu 2018./19.:

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./19.

DATUM OBJAVE 14.09.2018.

Dana 04. rujna 2018. u Dječjem vrtiću “Trogir” s provođenjem je krenuo projekt DJEČJI VRTIĆ TROGIR – PARTNER OBITELJI, financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

U nastavku možete pronaći dokument sa detaljnim informacijama o projektu:
Detaljne informacije o projektu…

Dječji vrtić „Trogir“ objavljuje:

Obavijest za roditelje predškolaca

DATUM OBJAVE 20.11.2017.

Dječji vrtić „Trogir“ objavljuje:

Kurikulum dječjeg vrtića “Trogir” za pedagošku godinu 2017./18.

DATUM OBJAVE 02.11.2017.

Dječji vrtić „Trogir“ objavljuje Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića “Trogir” za pedagošku godinu 2017./18.:

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2017./18.

DATUM OBJAVE 02.11.2017.

Dječji vrtić „Trogir“ objavljuje Godišnje izvješće o odgojno-obrazovnom radu dječjeg vrtića “Trogir” za radnu godinu 2016./17.:

Godišnje izvješće za radnu godinu 2016./17.

DATUM OBJAVE 02.11.2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2016.

DATUM OBJAVE 03.02.2017.

U nastavku možete pronaći set godišnjeg financijskog izvješće za 2016.g., kao i bilješke te potvrdu od FINE:
Potvrda od FINE o preuzetom financijskom izvješću i referentna stranica
Obrazac PR-RAS, obrazac RAS-funkcijski, obrazac P-VRIO, obrazac BIL ,obrazac obveze VP
Obrazloženje

Financijski plan i Plan nabave za 2017.

DATUM OBJAVE 02.01.2017.

U nastavku možete pronaći dokumente za financijski plan 2017.g., kao i plan nabave robe i usluga za 2017.g.:
Financijski plan za 2017.g. i projekcije za 2018. i 2019.g.
Plan nabave robe i usluga za 2017.g.

Poštovani, naš vrtić je promijenio broj žiro računa.
Novi broj žiro računa je: HR3723900011100972388, pri Hrvatskoj poštanskoj banci.

Dječji vrtić „Trogir“ objavljuje Financijski plan za 2016.g. i projekciju plana za 2017. i 2018.g.:

Financijski plan za 2016.

Godišnji financijski izvještaj za 2015.

U nastavku možete pronaći set godišnjeg financijskog izvješće za 2015.g., kao i bilješke te potvrdu od FINE:
Set financijskog izvješća (referentna stranica)
Bilješke – završni račun
Potvrda od FINE o preuzetom financijskom izvješću

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 57. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ na prijedlog ravnateljice, na 35. sjednici održanoj dana 29. 12. 2015. donosi sljedeći

Plan nabave roba i usluga za 2016.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 57. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ na prijedlog ravnateljice, na 20. sjednici održanoj dana 29. 12. 2014. donosi sljedeći

Plan nabave roba i usluga za 2015.