Osnivači – Grad Trogir

DV TROGIR je ustanova koja skrbi o institucionalnom predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Trogira. Osnovni cilj i smisao cjelokupnog rada ustanove zasniva se na očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja svakog djeteta, poticanju cjelokupnog razvoja njihovih potencijala uz istovremeno uvažavanje interesa obitelji i društvene zajednice. Planiranje je globalno, tematsko i prvenstveno je usmjereno na razumijevanje i zadovoljavanje općih i specifičnih razvojnih potreba svakog pojedinog djeteta.