O B A V I J E S T
RODITELJIMA DJECE UPISANE PRETHODNIH GODINA

POTPISIVANJE UGOVORA ZA DJECU UPISANU PRETHODNIH GODINA
(ZA UPIS U PEDAGOŠKU 2017/2018. GODINU)
VRŠIT ĆE SE
U UPRAVI USTANOVE (SV. PETRA 8, TROGIR) – II KAT
OD 16.08.2017. DO 31.08.2017.
U VREMENU OD 8,00 DO 13,00 SATI

Uprava

O B A V I J E S T
RODITELJIMA NOVOUPISANE DJECE

POTPISIVANJE UGOVORA ZA NOVOUPISANU DJECU
VRŠIT ĆE SE
U UPRAVI USTANOVE (SV. PETRA 8, TROGIR) – II KAT
OD 03.07.2017. DO 14.07.2017.
U VREMENU OD 8,00 DO 14,00 SATI

Uprava

Poštovani roditelji, u nastavku se nalazi Rješenje o upisu djece u DV Trogir i Obavijest za roditelje novoupisane djece:

Rješenje o upisu djece u jaslice i vrtić DV-a Trogir 2017./2018.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir na sjednici održanoj dana 23.05.2017. je donijelo sljedeće:

Odluku o upisu djece u vrtić za 2017./2018.

Natječaj za upis djece u vrtić za 2017./2018.

Poštovani roditelji, u nastavku se nalazi Zahtjev za upis djeteta u DV Trogir i Upitnik za roditelje:

Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić 2017./2018.

Upitnik za roditelje