Rješenje o upisu djece u jaslice i vrtiće Dječjeg vrtića “Trogir”, Trogir za pedagošku 2018/2019. godinu sudionicima natječaja je dostupno u Upravi DV “Trogir”, Sv. Petra 8 – Čiovo, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati.
Također, roditelji mogu informacije o rezultatima natječaja dobiti i putem telefona 881-271 u istom vremenu.

Poštovani roditelji, u nastavku se nalazi:

Poziv na upis u predškolu

Na temelju čl. 3. i čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), čl. 43. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) i čl. 3. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir“, a sukladno Planu upisa za pedagošku 2018/2019. godinu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir, sukladno odluci donesenoj na svojoj 12. sjednici održanoj dana 03. travnja 2018. raspisuje:

Natječaj za upis djece u vrtić za 2018./2019.

Poštovani roditelji, u nastavku se nalazi Zahtjev za upis djeteta u DV Trogir i Upitnik za roditelje:

Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić 2018./2019.

Upitnik za roditelje