(021) 582 581   kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
header slika pcelice

Obavijest za roditelje djece primljene u prethodnim godinama u Dječji vrtić Trogir

Poštovani roditelji ranije primljene djece (djeca primljena u prethodnoj/prethodnim godinama), molimo Vas da u vremenu od 16. do 26. kolovoza 2022., radnim danom od 8:00 do 14:00 sati, u Upravi Ustanove – matični objekt „Leptirić“ na adresi Cesta Plano 70, Plano, Trogir, upišete dijete u Ustanovu, tj. sklopite novi Ugovor o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi s Ustanovom.

Ugovor potpisuju oba roditelja.

Uvjet za nastavak korištenja usluga Ustanove je potpisivanje novog Ugovora o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja i tek potpisom istog smatra se da je dijete upisano u Ustanovu. Uvjet za potpisivanje novog Ugovora je:

1. IZVRŠITI OBVEZU PLAĆANJA PREMA USTANOVI SUKLADNO RANIJE POTPISANOM UGOVORU

2. NANOVO DOSTAVITI UVJERENJE O PREBIVALIŠTU ZA OBA RODITELJA (MUP RH - PP TROGIR) kojim se dokazuje da su oba roditelja prijavljena na adresi prebivališta koje je na području Osnivača – Grada Trogira (uvjerenje iz evidencije MUP-a PP Trogir ili elektronski zapis o prebivalištu iz sustava e-građani). Ukoliko do trenutka potpisivanja novog ugovora nije dostavljeno uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, odnosno ukoliko oba roditelja nemaju adresu prebivališta na području Osnivača – Grada Trogir, novim ugovorom primjenuju se odredbe Odluke o visini učešća roditelja u troškovima boravka djece u Dječjem vrtiću „Trogir“ te iznos sudjelovanja u cijeni usluga vrtića

3. POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DJETETA PRIJE UPISA U VRTIĆ ne stariju od mjesec dana do dana potpisivanja novog ugovora, izdaje nadležni liječnik – pedijatar

4. ISKAZNICA IMUNIZACIJE PREDŠKOLSKOG DJETETA (dokaz uredne procijepljenosti djeteta).

Ukoliko ne potpišete novi Ugovor o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi s Ustanovom u navedenom roku, smatra se da ste odustali od nastavka korištenja usluga Ustanove u novoj pedagoškoj godini te se upražnjeno mjesto popunjava.

S poštovanjem,
Uprava Ustanove

1