(021) 582 581   kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
header slika pcelice

Radionica "Potres" - suradnja sa Crvenim križem Trogir

Prošle pedagoške godine dječji vrtić Sunce je osvojio značku za Siguran vrtić. I ove godine surađujemo sa Crvenim križem i provodimo aktivnosti sa platforme Crvenog križa za "Sigurnije škole i vrtiće".

Jedna od aktivnosti je i potres.

Nažalost, imamo iskustva pa smo djecu upoznali kroz radionicu sa načinima postupanja za vrijeme i poslije potresa.

Djelatnici HCK Trogir su s nama zajedno proveli radionicu "Potres". Nakon edukativnog filma djeca su imala zadatak prikazati kako bi reagirala u slučaju potresa. Nakon što voditelj vikne "Potres" - djeca staju u siguran položaj. Označili smo sigurna mjesta gdje je najsigurnije stati za vrijeme potresa zelenim krugovima, a crvenim krugovima mjesta na koja je opasno stati tijekom potresa. Upoznali smo i opremu koju je dobro spremiti i imati u takvoj situaciji u ruksaku.

Hvala Crvenom križu Trogir na suradnji.

1