(021) 582 581   kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
 • 4
  Planiranje

  Planiranje odgojno obrazovnog procesa temelji se na znanju i očekivanju odgojitelja
  te njegovih shvaćanja djeteta, djetinjstva, socijalizacije, odgoja i obrazovanja,
  što znači da je psihološki, pedagoški i didaktički utemeljeno.

  Odgojitelj promišlja dobrobiti i načine na koji se ona može ostvariti,
  a ne na parcijalne ciljeve tj. područja i sadržaje učenja,
  nezavisno od individualnih značajki svakog djeteta.
 • 5
  Skrb i obrazovanje

  Dječji vrtić Trogir je ustanova koja skrbi o predškolskom odgoju i obrazovanju
  na području Grada Trogira i Općine Okrug.

  Različiti segmenti odgojno-obrazovnog procesa (zaštita, njega, odgoj, obrazovanje)
  integrirani su u cjelinu u svim segmentima zajedničkog življenja djeteta s drugom
  djecom i odraslima u vrtiću usmjereni prema razvoju različitih kompetencija djece
  koje se potiču u kontekstu razvojnih mogućnosti svakog djeteta posebno,
  a ne prema njegovoj kronološkoj dobi.
 • 2
  Polazišta u odgojno obrazovnom radu

  Svoj rad temelji na suvremenom shvaćanju djeteta i institucionalnog djetinjstva
  u čijem je središtu aktualizacija razvojnih mogućnosti i poštovanje
  jedinstvene osobnosti i dostojanstva svakog djeteta.
 • 1
  Naši vrtići

  Dječji vrtić Trogir u svom sastavu ima 19 vrtićkih i jednu jasličku skupinu.
 • 3
  Ciljevi

  Prema Nacionalnom kurikulumu cjelokupan odgojno obrazovni rad
  je usmjeren prema osiguravanju osobne, emocionalne i tjelesne dobrobiti
  te obrazovne i socijalne dobrobiti.
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

Obavijest o realizaciji programa predškole

Program predškole namijenjen je za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, a u rujnu 2024. polaze u prvi razred osnove škole.

Program predškole provodit će se od 16. listopada 2023. do 31. svibnja 2024. od 16:30 do 19:30 sati u područnom objektu „Maslačak“, Kneza Trpimira 41, Trogir.

Prijave za upis djece u Program predškole vršit će se od 25. rujna do 6. listopada 2023. od 9:00 do 14:00 sati u Upravi DV „Trogir“, Cesta Plano 70, Plano, Trogir

Program će se financirati iz proračuna Grada Trogira i za roditelje je besplatan.

Za upis djeteta u Program predškole potrebna je sljedeća dokumentacija:

 1. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA i UPITNIK ZA RODITELJE - obrasce izdaje Ustanova te su dostupni na mrežnoj stranici Ustanove (www.vrtic-trogir.hr) i na mjestu upisa - matični objekt „Leptirić“, Cesta Plano 70, Plano, Trogir
 2. RODNI LIST DJETETA ili IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ZA DIJETE
 3. UVJERENJE O PREBIVALIŠTU ZA OBA RODITELJA I DIJETE/UVJERENJE O BORAVIŠTU ZA OBA RODITELJA I DIJETE (MUP RH ili elektronski zapis o prebivalištu/boravištu iz sustava e-građani)
 4. POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DJETETA PRIJE UPISA U PROGRAM PREDŠKOLE ne stariju od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za upis djeteta, izdaje nadležni liječnik – pedijatar
 5. ISKAZNICA IMUNIZACIJE PREDŠKOLSKOG DJETETA (dokaz uredne procijepljenosti djeteta) prema Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 105/02, 55/06 i 21/07.)

RODITELJSKI SASTANAK za roditelje djece koja se upisuju u Program predškole održat će se 10. listopada 2023. u 17 sati u područnom objektu "Maslačak".

Uprava Ustanove

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. OBAVIJEST O RELIZACIJI PROGRAMA PREDŠKOLE 196 KB PDF
2. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA 157 KB DOC
3. UPITNIK ZA RODITELJE 62 KB DOCX

Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta u Dječjem vrtiću Trogir

Obavijest roditeljima o završetku ljetnog dežurstva i početku pedagoške 2023./2024. godine

Poštovani roditelji, ljetna organizacija rada koja je započela 3. srpnja, završava 25. kolovoza 2023. godine.

Dana 28. kolovoza 2023. (ponedjeljak) djeca koja su bila na ljetnom dežurstvu vraćaju se u odgojno-obrazovne skupine/vrtiće koje su pohađali prije ljetnog dežurstva.

Dana 1. rujna 2023. (petak) počima pedagoška 2023./2024. godina i od navedenog dana djeca će pohađati odgojno-obrazovne skupine/vrtiće naznačene u potpisanom Ugovoru o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi za pedagošku 2023./2024. godinu, bilo da se radi o djeci koja po prvi put pohađaju vrtić/novoupisanoj djeci ili djeci koja su upisana u vrtić prethodne/prethodnih pedagoških godina.

Pedagoška 2023./2024. godina počima 1. rujna 2023. i traje do 31. kolovoza 2024. godine.

Uprava Ustanove

Obavijest za roditelje o nastavku pružanja usluge produljenog boravka u DV "Trogir"

Poštovani roditelji,

ponovno vas obavještavamo da uslugu produljenog boravka, koja se u DV „Trogir“ pruža u sklopu projekta "Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2", nastavljamo pružati za sve naše korisnike usluga 10- satnih vrtićkih i jasličkih programa.

Za vrijeme ljetnog dežurstva, u periodu od 03.07.2023. do 25.08.2023. u  dežurnim objektima se nastavlja provedba EU projekta, odnosno nastavlja se s radom produljenih 10-satnih jasličkih/vrtićkih programa i to svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 16 – 20 h (odgojni obrazovni rad s djecom u vremenu od 16 – 19 h).

Uprava DV „Trogir“

1