(021) 881 271 kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
header slika pcelice

Obavijest o prijavama u predškolu (malu školu)

Mole se roditelji predškolaca (djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu) s područja Grada Trogira i Općine Okrug koji nisu obuhvaćeni redovitim vrtićkim programom da se jave u Upravu DV „Trogir“ radi prijave djece u program predškole (mala škola) svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati i četvrtkom od 14:00 do 19:00 sati.

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Prijave će se zaprimati do 30.09.2019. a mala škola će trajati od 01.10.2019. do 31.05.2020. u popodnevnim satima u vrtiću za koji bude iskazan najveći interes roditelja.

Za prijavu je potrebno donijeti presliku rodnog lista djeteta i liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu iz kojeg će biti vidljivo da je dijete uredno cijepljeno. Ukoliko dijete ima zdravstvene ili teškoće u razvoju, uz prijavu je nužno priložiti medicinsku dokumentaciju o istima.

Nastavi čitati

1