(021) 582 581   kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
header slika pcelice

Obavijest roditeljima djece upisane prethodnih godina

Roditelji/staratelji čija djeca nastavljaju pohađati dječji vrtić u pedagoškoj godini 2021/2022. dužni su, u vremenu od 17. kolovoza 2021. do 31. kolovoza 2021., radnim danom od 8:00 do 14:00 sati, u upravi Dječjeg vrtića "Trogir" Trogir - Cesta Plano 70, Plano, Trogir (matični objekt "Leptirić"), potpisati novi Ugovor o korištenju usluga u Dječjem vrtiću "Trogir" Trogir.

Ugovor potpisuju oba roditelja/staratelja.

Nakon 31. kolovoza 2021. smatrat će se da su roditelji/staratelji djece koji nisu potpisali Ugovor odustali od obnove upisa djeteta u program jaslica ili vrtića.

Preduvjet za potpisivanje Ugovora je:

  • podmirenje svih dugovanja davatelju usluga,
  • predočenje osobnih iskaznica oba roditelja,
  • ispunjen zahtjev za ostvarivanje prava na umanjenje ili oslobađanje sudjelovanja u cijeni programa ukoliko roditelj/staratelj ostvaruje pravo na umanjenje ili oslobađanje sudjelovanja u cijeni programa – čl. 16, 17. i 18. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić "Trogir" (zahtjev će roditelj/staratelj dobiti prilikom potpisivanja Ugovora) uz obveznu dostavu dokumentacije koja je potrebna za obračun cijene usluga Dječjeg vrtića i
  • potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta te preslik iskaznice imunizacije djeteta s izvornikom na uvid.

Bez navedene dokumentacije ne može se potpisati Ugovor.

Uprava

Obavijest roditeljima/starateljima neprimljene djece

Roditelji/staratelji čija djeca nisu primljena prema Rješenju o upisu djece u jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića "Trogir" Trogir za pedagošku godinu 2021/2022. donesenom 27. svibnja 2021. mogu u vremenu od 28. svibnja do 4. lipnja 2021. godine podnijeti žalbu/prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića "Trogir".

Žalba/prigovor se podnosi putem pošte, može se predati osobno ili staviti u poštanski sandučić koji se nalazi do ulaznih vrata vrtića na adresi: Cesta Plano 70, 21220 Trogir.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Trogir" će o žalbi/prigovoru odlučivati rješenjem najkasnije do 14. lipnja 2021.

Ravnateljica
Lovorka Buotić, v.r.

1