(021) 582 581   kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
header slika pcelice
  • Naslovna

Obavijest za roditelje djece primljene u prethodnim godinama u Dječji vrtić Trogir

Poštovani roditelji ranije primljene djece (djeca primljena u prethodnoj/prethodnim godinama), molimo Vas da u vremenu od 16. do 26. kolovoza 2022., radnim danom od 8:00 do 14:00 sati, u Upravi Ustanove – matični objekt „Leptirić“ na adresi Cesta Plano 70, Plano, Trogir, upišete dijete u Ustanovu, tj. sklopite novi Ugovor o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi s Ustanovom.

Ugovor potpisuju oba roditelja.

Uvjet za nastavak korištenja usluga Ustanove je potpisivanje novog Ugovora o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja i tek potpisom istog smatra se da je dijete upisano u Ustanovu. Uvjet za potpisivanje novog Ugovora je:

1. IZVRŠITI OBVEZU PLAĆANJA PREMA USTANOVI SUKLADNO RANIJE POTPISANOM UGOVORU

2. NANOVO DOSTAVITI UVJERENJE O PREBIVALIŠTU ZA OBA RODITELJA (MUP RH - PP TROGIR) kojim se dokazuje da su oba roditelja prijavljena na adresi prebivališta koje je na području Osnivača – Grada Trogira (uvjerenje iz evidencije MUP-a PP Trogir ili elektronski zapis o prebivalištu iz sustava e-građani). Ukoliko do trenutka potpisivanja novog ugovora nije dostavljeno uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, odnosno ukoliko oba roditelja nemaju adresu prebivališta na području Osnivača – Grada Trogir, novim ugovorom primjenuju se odredbe Odluke o visini učešća roditelja u troškovima boravka djece u Dječjem vrtiću „Trogir“ te iznos sudjelovanja u cijeni usluga vrtića

3. POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DJETETA PRIJE UPISA U VRTIĆ ne stariju od mjesec dana do dana potpisivanja novog ugovora, izdaje nadležni liječnik – pedijatar

4. ISKAZNICA IMUNIZACIJE PREDŠKOLSKOG DJETETA (dokaz uredne procijepljenosti djeteta).

Ukoliko ne potpišete novi Ugovor o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi s Ustanovom u navedenom roku, smatra se da ste odustali od nastavka korištenja usluga Ustanove u novoj pedagoškoj godini te se upražnjeno mjesto popunjava.

S poštovanjem,
Uprava Ustanove

Obavijest za roditelje novoprimljene djece novoosnovanog 8-satnog vrtićkog programa DV „Sunce“

Poštovani roditelji, ovim putem Vas obavještavamo da će se potpisivanje Ugovora o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja za djecu korisnike 8-satnog vrtićkog programa DV „Sunce“ provoditi od 29. kolovoza 2022., radnim danom od 8:00 do 14:00 sati, u Upravi Ustanove – matični objekt „Leptirić“ na adresi Cesta Plano 70, Plano, Trogir.

Ugovor potpisuju oba roditelja.

O cijeni usluge navedenog programa bit ćete na vrijeme naknadno obaviješteni.

Ukoliko ne pristupite potpisivanju Ugovora o pružanju usluga ranog i predškolskogodgoja, obrazovanja i skrbi s Ustanovom u navedenom roku, smatra se da ste odustali od upisa Vašeg djeteta u navedeni program te se upražnjeno mjesto popunjava.

Hvala na razumijevanju.

S poštovanjem,
Uprava Ustanove

Obavijest roditeljima o provođenju postupka upisa djece u odgojno-obrazovne programe Dječjeg vrtića "Trogir" za pedagošku godinu 2022/2023.

Poštovani roditelji, obavještavamo Vas da se

od 11. do 17. svibnja 2022. do 24:00 sata

provodi

Natječaj za upis djece u jaslice i vrtiće te posebne odgojno-obrazovne programe Dječjeg vrtića "Trogir"

Zahtjevi za upis djece zaprimat će se isključivo elektronički - online aplikacija, putem poveznice:

https://upisi.vrtic-trogir.hr

dostupnoj na mrežnoj stranici Ustanove:

https://www.vrtic-trogir.hr

U slučaju potrebe možete nas nazvati u Upravu Ustanove na kontakt broj: 021/582-581 u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Uprava Ustanove

Obavijest o natječaju za upis djece u novu pedagošku 2022/2023. godinu

Poštovani roditelji,

natječaj za upis djece u programe Dječjeg vrtića „Trogir“ za novu pedagošku 2022/2023. godinu koja počinje 1. rujna 2022., odvijat će se sredinom mjeseca svibnja.

Pravovremeno ćete biti obaviješteni o vremenu početka roka za predaju natječajne dokumentacije i svim detaljima vezanim za upis Vaše djece u naše vrtićke/jasličke programe.

S poštovanjem,
Uprava Dječjeg vrtića „Trogir"

1