(021) 881 271 kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
header slika pcelice

Logoped

Ime i prezime Ana Mišetić, mag.logoped.
Telefon (021) 669 595
E-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme
  • DV Maslačak
  • Ponedjeljak: 7:30 - 11:30 sati
    (Rad sa strankama: 9.00 – 11.00 sati)
  • Utorak, srijeda, petak: 7:00 - 11:00 sati
    (Rad sa strankama: 8:00 - 11:00 sati)
  • Četvrtak: 14:00 - 18:00 sati
    (Rad sa strankama: 14:30 - 18:00 sati)

Logoped kao stručni suradnik u dječjem vrtiću radi na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju i tretmanu teškoća komunikacije, jezika i govora.

Utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje.

Stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića.

U suradnji s odgojiteljima, stručnim timom i roditeljima utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete te ih primjenjuju u svome radu.

Surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece.

Prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja logopedije.

Unapređuje vlastiti rad kontinuiranim stručnim usavršavanjem i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu.

1