(021) 582 581   kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
header slika pcelice

Obavijest za roditelje o provođenju postupka upisa djece u programe jaslica i vrtića Dječjeg vrtića Trogir za pedagošku godinu 2024./2025.

Upisi djece u programe jaslica i vrtića te posebne odgojno-obrazovne programe Dječjeg vrtića "Trogir" za pedagošku godinu 2024./2025. provode se

od 24.4.2024. (00:00 h) do 30.4.2024. (24:00 h) godine
putem aplikacije e-Upisi

Poveznica za pristup online aplikaciji:

https://upisi.vrtic-trogir.hr

Za sva pitanja možete se obratiti u Upravu Ustanove na telefon: 021/582-581

Hvala na suradnji!

Ravnateljica Lovorka Buotić

1