(021) 582 581   kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
 • 2
  Polazišta u odgojno obrazovnom radu

  Svoj rad temelji na suvremenom shvaćanju djeteta i institucionalnog djetinjstva
  u čijem je središtu aktualizacija razvojnih mogućnosti i poštovanje
  jedinstvene osobnosti i dostojanstva svakog djeteta.
 • 3
  Ciljevi

  Prema Nacionalnom kurikulumu cjelokupan odgojno obrazovni rad
  je usmjeren prema osiguravanju osobne, emocionalne i tjelesne dobrobiti
  te obrazovne i socijalne dobrobiti.
 • 1
  Naši vrtići

  Dječji vrtić Trogir u svom sastavu ima 19 vrtićkih i jednu jasličku skupinu.
 • 5
  Skrb i obrazovanje

  Dječji vrtić Trogir je ustanova koja skrbi o predškolskom odgoju i obrazovanju
  na području Grada Trogira i Općine Okrug.

  Različiti segmenti odgojno-obrazovnog procesa (zaštita, njega, odgoj, obrazovanje)
  integrirani su u cjelinu u svim segmentima zajedničkog življenja djeteta s drugom
  djecom i odraslima u vrtiću usmjereni prema razvoju različitih kompetencija djece
  koje se potiču u kontekstu razvojnih mogućnosti svakog djeteta posebno,
  a ne prema njegovoj kronološkoj dobi.
 • 4
  Planiranje

  Planiranje odgojno obrazovnog procesa temelji se na znanju i očekivanju odgojitelja
  te njegovih shvaćanja djeteta, djetinjstva, socijalizacije, odgoja i obrazovanja,
  što znači da je psihološki, pedagoški i didaktički utemeljeno.

  Odgojitelj promišlja dobrobiti i načine na koji se ona može ostvariti,
  a ne na parcijalne ciljeve tj. područja i sadržaje učenja,
  nezavisno od individualnih značajki svakog djeteta.
 • 3
 • 2
 • 5
 • 1
 • 4

Održana radionica "Super heroji - razvrstavanje otpada i recikliranje" povodom Dana planeta Zemlje

22. travnja, Dan planete Zemlje, obilježili smo nastavljajući uspješnu suradnju s Gradskim društvom Crvenog križa Trogir. Održana je radionica "Super heroji - razvrstavanje otpada i recikliranje".

Cilj radionice je osvijestiti važnost razvrstavanja otpada i recikliranja u svakodnevnom životu i razvijanje osjećaja odgovornosti prema okolišu od najranije dobi. Voditeljice su djecu uvele u aktivnost objašnjavajući im pojam recikliranja i kroz razgovor u vidu poticajnih pitanja stekle uvid u dječje znanje. Ispričale su nam i prigodnu priču o Zemlji.

Igra "Super heroji"

Djeca se podijele u tri skupine od kojih svaka ima svoju super moć tj. sposobnost odvajanja određene vrste otpada (Papirko, Limenko i Plastikanac). Igrači svake skupine trebaju osmisliti svoj znak i isti zalijepiti na pripadajuću kutiju. Na znak voditelja, po jedno iz skupine s hrpe uzima jedan predmet koji nosi i odlaže u odgovarajuću kutiju, nakon čega se vraća do svojih suigrača i tada kreće sljedeći igrač. Pobjeđuje skupina koja prva prikupi sve predmete svoje skupine i ubaci ih u predviđenu kutiju.

Nastavi čitati

Posjet Prirodoslovnom muzeju u Splitu

DV "Maslina" skupina "Rusulice", posjetila su Prirodoslovni muzej u Splitu. Posjet je uključivao razgledavanje muzejske postave te sudjelovanje u interaktivnoj radionici o dinosaurima. Puno smo toga vidili, doznali i naučili... prvo o dinosaurima, malo o ekologiji mora i morskom životinjskom svijetu, ušli u svijet gmazova i čudnovatih kukaca.

Evo što djeca kažu o posjeti:

Ivan S. : "Meni je najbolji bio kostur dupina, velika kornjača i majur.. njega ima kod moje babe."
Irena S.: "Meni ogromna školjka, oni kukci i žabe."
Franko M.: "Svidjele su mi se zmije, gušteri… ko da su žive!"
Marta G. : "Bilo nam je super!"
Toni L.:" Meni je bilo lijepo kad smo se vozili i dinosauri."
Marta G. : "Bilo nam je super!"

Nastavi čitati

Izlet u "Station10" - avanturistički park

Djeca iz DV "Maslačak" 18. travnja 2024. otišla su na izlet u "Station10"- avanturistički park koji se nalazi u Dicmu.

Djeca su istraživala i upoznavala se s okruženjem van grada, razvijala nova iskustva i spoznaje kroz druženje s djecom drugih skupina, šetnju šumom, igru i boravak u prirodi.

Zabavili su se u novim igrama osmišljenim od strane animatora i odgojitelja: tronoga utrka, skakanje u vrećama, križić-kružić, povlačenje konopa. Usvojili su ono najvažnije-naviku brige o okolišu.

Nekoliko dana kasnije, 24. travnja 2024. u naš vrtić gostovali su djelatnici CK Trogir koji su djeci pobliže objasnili važnost očuvanja okoliša i razvrstavanja otpada na njima primjeren način.

Nastavi čitati

Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta u Dječjem vrtiću Trogir

Obavijest za roditelje o provođenju postupka upisa djece u programe jaslica i vrtića Dječjeg vrtića Trogir za pedagošku godinu 2024./2025.

Upisi djece u programe jaslica i vrtića te posebne odgojno-obrazovne programe Dječjeg vrtića "Trogir" za pedagošku godinu 2024./2025. provode se

od 24.4.2024. (00:00 h) do 30.4.2024. (24:00 h) godine
putem aplikacije e-Upisi

Poveznica za pristup online aplikaciji:

https://upisi.vrtic-trogir.hr

Za sva pitanja možete se obratiti u Upravu Ustanove na telefon: 021/582-581

Hvala na suradnji!

Ravnateljica Lovorka Buotić

Suradnja sa HCK Trogir - "Razvrstavanje otpada"

Dječji vrtić Sunce nastavlja svoju suradnju sa Crvenim križem Trogir. Ovaj put radionica je bila na temu razvrstavanja otpada i recikliranja.

Cilj nam je bio kod djece potaknuti svijest o važnosti razvrstavanja otpada i recikliranja te razviti osjećaj odgovornosti prema okolišu.

Prije radionice u našem vrtiću smo se upoznali sa pojmovima recikliranja i razvrstavanja otpada.

Djeca su usvojila da se papir odvaja u plavu kantu, plastika u žutu i staklo u zelenu kantu. Na radionici su usvojila i da se limenke odvajaju u sivu kantu.

Djeca su bila podijeljena u tri skupine. Svaka skupina je nacrtala svog "Super heroja" i tako su se zvali (Papirko, Limenko i Plastikanac).

Nakon priče "Naš planet Zemlja" sa djecom smo izašli na dvorište vrtića gdje su morala razvrstati otpad (Papirko razvrstava papir, limenko limenke, plastikanac razvrstava plastiku).

Na zanimljiv i njima primjeren način djeca su razvrstala sav otpad i naučila odvajati. Kasnije smo razgovarali što još možemo učiniti za našu planetu Zemlju.

I ove pedagoške godine ponosni smo nositelji značke za "Sigurnije škole i vrtiće", Platforma Crvenog križa.

Nastavi čitati

1