(021) 582 581   kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
 • 1
  Naši vrtići

  Dječji vrtić Trogir u svom sastavu ima 19 vrtićkih i jednu jasličku skupinu.
 • 3
  Ciljevi

  Prema Nacionalnom kurikulumu cjelokupan odgojno obrazovni rad
  je usmjeren prema osiguravanju osobne, emocionalne i tjelesne dobrobiti
  te obrazovne i socijalne dobrobiti.
 • 2
  Polazišta u odgojno obrazovnom radu

  Svoj rad temelji na suvremenom shvaćanju djeteta i institucionalnog djetinjstva
  u čijem je središtu aktualizacija razvojnih mogućnosti i poštovanje
  jedinstvene osobnosti i dostojanstva svakog djeteta.
 • 5
  Skrb i obrazovanje

  Dječji vrtić Trogir je ustanova koja skrbi o predškolskom odgoju i obrazovanju
  na području Grada Trogira i Općine Okrug.

  Različiti segmenti odgojno-obrazovnog procesa (zaštita, njega, odgoj, obrazovanje)
  integrirani su u cjelinu u svim segmentima zajedničkog življenja djeteta s drugom
  djecom i odraslima u vrtiću usmjereni prema razvoju različitih kompetencija djece
  koje se potiču u kontekstu razvojnih mogućnosti svakog djeteta posebno,
  a ne prema njegovoj kronološkoj dobi.
 • 4
  Planiranje

  Planiranje odgojno obrazovnog procesa temelji se na znanju i očekivanju odgojitelja
  te njegovih shvaćanja djeteta, djetinjstva, socijalizacije, odgoja i obrazovanja,
  što znači da je psihološki, pedagoški i didaktički utemeljeno.

  Odgojitelj promišlja dobrobiti i načine na koji se ona može ostvariti,
  a ne na parcijalne ciljeve tj. područja i sadržaje učenja,
  nezavisno od individualnih značajki svakog djeteta.
 • 2
 • 5
 • 3
 • 1
 • 4

Natječaji za otvorena radna mjesta u Dječjem vrtiću Trogir

Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta u Dječjem vrtiću Trogir

Natječaji za otvorena radna mjesta u Dječjem vrtiću Trogir

Priprema djeteta za jaslice/vrtić

Došao je i taj dan, vaš mališan kreće u jaslice/vrtić što predstavlja velik događaj u životu čitave obitelji.

Uzbuđenje, iščekivanje, veselje, zabrinutost, a pomalo i strah obično su neki od osjećaja prisutni kod roditelja uoči polaska djeteta u vrtić, osobito ako je riječ o prvom djetetu, jer podrazumijeva prvo duže odvajanje djeteta od roditelja te kao takvo zahtjeva period adaptacije...

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. BROŠURA: PRILAGODBA DJETETA NA JASLICE/VRTIĆ 582 KB PDF

Obavijest za roditelje djece primljene u prethodnim godinama u Dječji vrtić Trogir

Poštovani roditelji ranije primljene djece (djeca primljena u prethodnoj/prethodnim godinama), molimo Vas da u vremenu od 16. do 26. kolovoza 2022., radnim danom od 8:00 do 14:00 sati, u Upravi Ustanove – matični objekt „Leptirić“ na adresi Cesta Plano 70, Plano, Trogir, upišete dijete u Ustanovu, tj. sklopite novi Ugovor o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi s Ustanovom.

Ugovor potpisuju oba roditelja.

Uvjet za nastavak korištenja usluga Ustanove je potpisivanje novog Ugovora o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja i tek potpisom istog smatra se da je dijete upisano u Ustanovu. Uvjet za potpisivanje novog Ugovora je:

1. IZVRŠITI OBVEZU PLAĆANJA PREMA USTANOVI SUKLADNO RANIJE POTPISANOM UGOVORU

2. NANOVO DOSTAVITI UVJERENJE O PREBIVALIŠTU ZA OBA RODITELJA (MUP RH - PP TROGIR) kojim se dokazuje da su oba roditelja prijavljena na adresi prebivališta koje je na području Osnivača – Grada Trogira (uvjerenje iz evidencije MUP-a PP Trogir ili elektronski zapis o prebivalištu iz sustava e-građani). Ukoliko do trenutka potpisivanja novog ugovora nije dostavljeno uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, odnosno ukoliko oba roditelja nemaju adresu prebivališta na području Osnivača – Grada Trogir, novim ugovorom primjenuju se odredbe Odluke o visini učešća roditelja u troškovima boravka djece u Dječjem vrtiću „Trogir“ te iznos sudjelovanja u cijeni usluga vrtića

3. POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DJETETA PRIJE UPISA U VRTIĆ ne stariju od mjesec dana do dana potpisivanja novog ugovora, izdaje nadležni liječnik – pedijatar

4. ISKAZNICA IMUNIZACIJE PREDŠKOLSKOG DJETETA (dokaz uredne procijepljenosti djeteta).

Ukoliko ne potpišete novi Ugovor o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi s Ustanovom u navedenom roku, smatra se da ste odustali od nastavka korištenja usluga Ustanove u novoj pedagoškoj godini te se upražnjeno mjesto popunjava.

S poštovanjem,
Uprava Ustanove

Obavijest za roditelje korisnike ljetnog dežurstva

Poštovani roditelji, ovim putem vas obavještavamo da je 29., 30. i 31. kolovoza 2022. odgojno-obrazovni rad organiziran u svakom pojedinom područnom objektu Dječjeg vrtića "Trogir", stoga Vas molimo da djecu u navedenom vremenu dovodite u odgojno-obrazovnu skupinu koju dijete inače pohađa.

Hvala na suradnji.

S poštovanjem,
Uprava Ustanove

Obavijest za roditelje novoprimljene djece novoosnovanog 8-satnog vrtićkog programa DV „Sunce“

Poštovani roditelji, ovim putem Vas obavještavamo da će se potpisivanje Ugovora o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja za djecu korisnike 8-satnog vrtićkog programa DV „Sunce“ provoditi od 29. kolovoza 2022., radnim danom od 8:00 do 14:00 sati, u Upravi Ustanove – matični objekt „Leptirić“ na adresi Cesta Plano 70, Plano, Trogir.

Ugovor potpisuju oba roditelja.

O cijeni usluge navedenog programa bit ćete na vrijeme naknadno obaviješteni.

Ukoliko ne pristupite potpisivanju Ugovora o pružanju usluga ranog i predškolskogodgoja, obrazovanja i skrbi s Ustanovom u navedenom roku, smatra se da ste odustali od upisa Vašeg djeteta u navedeni program te se upražnjeno mjesto popunjava.

Hvala na razumijevanju.

S poštovanjem,
Uprava Ustanove

1