(021) 582 581   kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
 • 5
  Skrb i obrazovanje

  Dječji vrtić Trogir je ustanova koja skrbi o predškolskom odgoju i obrazovanju
  na području Grada Trogira i Općine Okrug.

  Različiti segmenti odgojno-obrazovnog procesa (zaštita, njega, odgoj, obrazovanje)
  integrirani su u cjelinu u svim segmentima zajedničkog življenja djeteta s drugom
  djecom i odraslima u vrtiću usmjereni prema razvoju različitih kompetencija djece
  koje se potiču u kontekstu razvojnih mogućnosti svakog djeteta posebno,
  a ne prema njegovoj kronološkoj dobi.
 • 1
  Naši vrtići

  Dječji vrtić Trogir u svom sastavu ima 19 vrtićkih i jednu jasličku skupinu.
  2 vrtićke skupine se nalaze u Okrugu – PO "Pčelica".
 • 4
  Planiranje

  Planiranje odgojno obrazovnog procesa temelji se na znanju i očekivanju odgojitelja
  te njegovih shvaćanja djeteta, djetinjstva, socijalizacije, odgoja i obrazovanja,
  što znači da je psihološki, pedagoški i didaktički utemeljeno.

  Odgojitelj promišlja dobrobiti i načine na koji se ona može ostvariti,
  a ne na parcijalne ciljeve tj. područja i sadržaje učenja,
  nezavisno od individualnih značajki svakog djeteta.
 • 2
  Polazišta u odgojno obrazovnom radu

  Svoj rad temelji na suvremenom shvaćanju djeteta i institucionalnog djetinjstva
  u čijem je središtu aktualizacija razvojnih mogućnosti i poštovanje
  jedinstvene osobnosti i dostojanstva svakog djeteta.
 • 3
  Ciljevi

  Prema Nacionalnom kurikulumu cjelokupan odgojno obrazovni rad
  je usmjeren prema osiguravanju osobne, emocionalne i tjelesne dobrobiti
  te obrazovne i socijalne dobrobiti.
 • 5
 • 2
 • 3
 • 1
 • 4

Obavijest roditeljima/starateljima neprimljene djece

Roditelji/staratelji čija djeca nisu primljena prema Rješenju o upisu djece u jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića "Trogir" Trogir za pedagošku godinu 2021/2022. donesenom 27. svibnja 2021. mogu u vremenu od 28. svibnja do 4. lipnja 2021. godine podnijeti žalbu/prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića "Trogir".

Žalba/prigovor se podnosi putem pošte, može se predati osobno ili staviti u poštanski sandučić koji se nalazi do ulaznih vrata vrtića na adresi: Cesta Plano 70, 21220 Trogir.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Trogir" će o žalbi/prigovoru odlučivati rješenjem najkasnije do 14. lipnja 2021.

Ravnateljica
Lovorka Buotić, v.r.

Natječaji za otvorena radna mjesta u Dječjem vrtiću Trogir

NAPOMENA: Ispunjen obrazac Izjave o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju potrebno je priložiti uz svaku prijavu na niže objavljene natječaje. Obrazac Izjave nalazi se u priloženim dokumentima pod rednim brojem 4.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. NATJEČAJ - LOGOPED 217 KB PDF
2. NATJEČAJ - ODGOJITELJICA 217 KB PDF
3. NATJEČAJ - SPREMAČICA 148 KB PDF
4. IZJAVA O NEPOSTOJANJU ZAPREKA IZ ČLANKA 25. ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 94 KB PDF
1